I.J. Paderewski Polish Musical Society Executive
Margaret von Lau - President
Joanna Książek - Vice President
Mariusz Kolakowski - General Secretary
Ludwik Lazeczko - Treasurer

Past President

 

  Józef Biernacki urodził się 4 lutego, 1928 w Koniecpolu koło Częstochowy a w Winnipegu mieszka od 24 lat.
Pan Józef Biernacki to osoba, która jest zaangażowana w wiele obszarów działalności polonijnej. Jest on Prezesem Fundacji Jana Pawła II, Prezesem Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego, członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Sokół, członkiem Towarzystwa Przyjaciół KUL. Jest on nieoceniony w krzewieniu polskiej historii, kultury i polskich tradycji w Winnipegu.
Wielokrotnie organizował wystawy historyczne między innymi dotyczące Powstania Warszawskiego i Zbrodni Katyńskiej. Polonijny Biuletyn Informacyjny w Winnipegu w pierwszą rocznicę swojej działalności uznał CZŁOWIEKIEM ROKU Pana Józefa Biernackiego, który niewątpliwie jest prawdziwym ambasadorem historii i kultury polskiej w Kanadzie. 

 

  Joseph Biernacki was born on February 4, 1928 in Koniecpol near Czestochowa and has lived in Winnipeg for the past 24 years.
Mr. Joseph Biernacki is a person who is involved in many areas of Polonia. He is President of the Foundation of John Paul II, President of the Polish Music Society. I.J. Paderewski, a member of the Song and Dance Ensemble Sokol, and a member of the Friends of KUL.
He is invaluable in promoting Polish history, Polish culture and tradition in Winnipeg.
He has repeatedly organized exhibitions of historical inter alia, the Warsaw Uprising, and the Katyn Massacre.
Polonia Newsletter in Winnipeg, on the first anniversary of its activities, held  Mr. Joseph Biernacki MAN OF THE YEAR. He is, undoubtedly, a true ambassador of Polish history and culture in Canada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J