HISTORIA   

Zebranie na którym padła propozycja założenia w Winnipeg Polskiego Towarzystwa Muzycznego odbyło się w czerwca 1989 roku a uczestniczyli w nim Władysław Nakielny, Tadeusz Lewczyński, Henryk Krasowski, Napoleon Milejszo, Tadeusz Biernacki i Józef Biernacki.  Zebranie odbyło się dla uczczenia 140 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina.

Polskie Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego posiada osobowość prawną - zostało zarejestrowane 11 lipca 1990 roku, siedzibą Towarzystwa było 189 Leila Av. Winnipeg R2V 1L3, a terenem działalności miasto Winnipeg w prowincji Manitoba w Kanadzie.


Główne formy działalności Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Winnipeg to:

·         Propagowanie polskiej kultury muzycznej wśród polonii oraz wielokulturowej społeczności Kanady

·         Podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej celem upowszechniania kultury muzycznej.

·         Organizowanie co najmniej raz w roku różnorodnych koncertów z udziałem wybitnych artystów.

·         Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji i osób prywatnych dla zgromadzenia środków  na działalność.

 

Wybrane wydarzenia z dziejów Towarzystwa:

 

11 lipca 1990 r. Formalne zawiązanie Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego

 

30 września 1990 r. Inauguracja regularnej działalności koncertowej Songs & Piano Recital: Joan Mercier (soprano), Tadeusz Biernacki (piano)

 

11 września 1992 r. Pierwszy piknik W Libau

 

6 marca 1994 r. Evening Concert of Chamber Musik w wykonaniu Stephen Sitarski (violin), Arkadiusz Tesarczyk (cello), Zdzislaw Prochownik (bass), Tadeusz Biernacki (piano)

 

10 pazdziernika 1994 r. Richard Tyborowski In a Classical Guitar Concert

 

10 grudnia 1994 r. Recital Wokalny Marioli Plazak- sopran

 

15 pazdziernika 1995 r. An Evening Concert of Chamber Musik : Hiroko Kagawa (violin), Arkadiusz Tesarczyk (cello), Zdzislaw Prochownik (bass), Tadeusz Biernacki (piano)

 

1995- 2008 roku organizacja Koncertu na Zakonczenie Roku Szkolnego

 

21 stycznia 1996 r. Recital Wokalny Paulo Szot- tenor, Tadeusz Biernacki- fortepian

 

25 lutego 1996 r. A Duo Recital featuring- Arkadiusz Tesarczyk (cello), Claudia Chen (piano)

 

28 lipca 1996 r. Recital Mariola Plazak- Scibich (sopran), Krzysztof Biernacki (bas-baryton), Tadeusz Biernacki (fortepian)

 

3 listopada 1996 r. Spotkanie muzyczno poetyckie kompozytor Stanislaw Janta w wykonaniu Swantje Bossemeyer- Biernacki, skrzypce przy akompaniamencie Carole Pollard Janta, recytacja Wanda Kolarz

 

1 grudnia 1996 r. Koncert Muzyki Organowej- wykonawcy: Zdzisław Krzyzelewski, Miroslaw Szarek, Michal Jarzecki

 

1996- 1998 dzielalnosc wydawnicza redagowanie i publikowanie czasopisma "Gazetka Ignacego"

24 maja 1997 r. Koncert Muzyki Stanislawa Moniuszki- gosc specjalny Maria Knapik- Sztramko, Tadeusz Biernacki dyrektor muzyczny

 

28 września 1997 r. Wieczornica z okazji 200 rocznicy Powstania Hymnu Polskiego

 

Listopad 1998 r. Wieczór poetycko muzyczny- Wieczornica Mickiewiczowska z ucdzialem uczniow Sobotniej Szkoly Jezyka Polskiego

 

17 pazdziernika1999 r. Concert of Polish Choral Music z udzialem University of Manitoba Singers

 

5 listopada 2000 r. The Millennium Concert- Chamber Orchestra: Conducted by Tadeusz Biernacki and Solists:Arkadiusz Tesarczyk (cello), Ryszard Tyborowski (guitar), Natalia Zielinski (violin)

 

2000-2005 Rozpoczęcie działalności Dziecięco Molodziezowego Choru

 

14 pazdziernika 2001 r. Recital Wokalno Instrumentalny- Mariola Plazak Scibich (sopran), Natalia Zielinski (skrzypce), Tadeusz Biernacki (fortepian)

 

29 wrzesnia 2002 r. Recital- Natalia Zielinski (skrzypce), Ryszard Tygorowski (gitara),Tadeusz Biernacki (fortepian)

 

27 pazdziernika 2002 r. Polish Twentieth Century Music- The Winnipeg Symphony Orchestra pod dyrekcja Tadeusza Biernackiego

 

5 pazdziernika 2003 r. Recital Bogna Dulinska- Grzankowska (fortepian)

 

26 czerwca 2005 r. Recital Mariola Plazak Scibich (sopran), Wanda Dudek (wiolonczela), Tadeusz Biernacki (fortepian)

 

23 wrzesnia 2007 r. Recital Tango... and much more Tadeusz Biernacki (piano), Natalia Zielinski (violin), Zdzislaw Prochownik (double bass) with gest artists: Vanessa Lawson and Gael Lambiotte Principal Dancers from The Winnipeg Ballet

 

16 marca 2008 r. G.F. Handel`s Oratorio Messiah- North American Premiere in Polish- Guest Performers University of Manitoba Cantata Singers and members of the WSO Solists: Kinga Mitrowska (soprano), Lucja Herrmann (alto), Michal Kowalik (tenor), Krzysztof Biernacki (bass). Music Director Tadeusz Biernacki

 

5 pazdziernika 2008 r. Chamber Music Concert: Lucja Herrmann (mezzo sopran), Tadeusz Biernacki (piano), Ryszard Tyborowski (guitar)

 

28 marca 2010 r. Recital Arias and Songs: Lucja Herrmann (mezzo sopran), Tadeusz Biernacki (piano), Ryszard Tyborowski (guitar)

 

 

 

HISTORY  

J. Paderewski Polish Music Society was formed in Winnipeg in June 1989 and officially registered in July 1990 as a non-profit cultural organization.
Founding members include: Wladyslaw Nakielny, Tadeusz Leczynski, Henryk Krasowski, Napoleon Milejszo, Tadeusz Biernacki, and Jozef Biernacki.

The fundamental goal of the Ignacy Jan Paderewski Polish Musical Society of Canada is the active dissemination of the achievements in Polish musical culture.

The society carries out its goal through:
* organizing or participating in the organization of concerts, contests, festivals, displays, recitals, and other cultural events;
* initiating and supporting initiatives aimed at developing professional and amateur musical activity;
* co-operation and cultural exchanges with:
- Polish organizations,
- musicians and musical organizations,
- other cultural organizations;
* publishing an informational newsletter on the Society's activities as well as musical and cultural events within our community;
* organizing meetings with cultural representatives;
* cultivating folk, patriotic, and religious tradition;
* preserving Polish cultural heritage by means of collecting, cataloguing and making available materials related to Polish music, history and culture.

Important events:
 
11 June 1990. Formal registration of J. Paderewski Polish Music Society
 
30 Septeber 1990 . Inaugural concert, Songs & Piano Recital: Joan Mercier (soprano), Tadeusz Biernacki (piano)
 
11 September 1992. First organization‘s picnic in Libau, Manitoba
 
6 March 1994. Concert of Chamber Music with Stephen Sitarski (violin), Arkadiusz Tesarczyk (cello), Zdzislaw Prochownik (bass), Tadeusz Biernacki (piano)
 
10 October 1994 . Richard Tyborowski - Classical Guitar Concert
 
10 December 1994 . Solo recital Mariola Plazak- soprano
 
15 October 1995 . Concert of Chamber Music: Hiroko Kagawa (violin), Arkadiusz Tesarczyk (cello), Zdzislaw Prochownik (bass), Tadeusz Biernacki (piano)
 
1995- 2008 School concerts in Winnipeg
 
21 January 1996 . Recital Paulo Szot- tenor, Tadeusz Biernacki – piano
 
25 February 1996 . Duo Recital featuring- Arkadiusz Tesarczyk (cello), Claudia Chen (piano)
 
28 July 1996 . Recital of Mariola Plazak- Scibich (soprano), Krzysztof Biernacki (bas-baryton), Tadeusz Biernacki (piano )
 
3 November 1996 . Poetry And Music by composer Stanislaw Janta . Performed by Swantje Bossemeyer, Biernacki, Carole Pollard Janta and poetry reading by Wanda
Kolarz
 
1 December 1996 . Organ Music Concert with : Zdzislaw Krzyzelewski, Miroslaw Szarek and Michal Jarzecki
 
1996- 1998 Monthly publication of society’s news letter "Gazetka Ignacego"

24 May 1997 . Music by Stanislaw Moniuszko - specjal guest Maria Knapik- Sztramko soprano , Tadeusz Biernacki piano
 
28 September 1997 . Evenig with music and poetry to honor 200 anniversary of Polish national anthem.
 
November 1998 . Evenig with music and poetry of Adam Mickiewicz presented by students of Polish School
 
17 October 1999. Concert of Polish Choral Music with University of Manitoba Singers
 
5 November 2000 . The Millennium Concert- Chamber Orchestra: Conducted by Tadeusz Biernacki and Solists:Arkadiusz Tesarczyk (cello), Ryszard Tyborowski (guitar),
Natalia Zielinski (violin)
 
2000-2005 Establishing of Children and Youth Choir
 
14 October 2001 .Vocal and instrumental recital with - Mariola Plazak Scibich (soprano), Natalia Zielinski (violin), Tadeusz Biernacki (piano)
 
29 September 2002 . Recital- Natalia Zielinski (violin ), Ryszard Tygorowski (guitar),Tadeusz Biernacki (piano)
 
27 October 2002. Polish Twentieth Century Music- The Winnipeg Symhony Orchestra under direction of Tadeusz Biernacki
 
5 October 2003 . Recital - Bogna Dulinska- Grzankowska (piano)
 
26 June 2005 . Recital Mariola Plazak Scibich (soprano, Wanda Dudek (cello), Tadeusz Biernacki (piano)
 
23 September 2007. Recital Tango... and much more Tadeusz Biernacki (piano), Natalia Zielinski (violin), Zdzislaw Prochownik (double bass) with guest artists:
Vanessa Lawson and Gael Lambiotte Principal Dancers from The Royal Winnipeg Ballet
 
16 March 2008 . G.F. Handel`s Oratorio Messiah- North American Premiere in Polish- Guest Performers University of Manitoba Cantata Singers and members of the WSO
Solists: Kinga Mitrowska (soprano), Lucja Herrmann (alto), Michal Kowalik (tenor), Krzysztof Biernacki (bass). Music Director Tadeusz Biernacki
 
5 October 2008 . Chamber Music Concert: Lucja Herrmann (mezzo sopran), Tadeusz Biernacki (piano), Ryszard Tyborowski (guitar)
 
28 March 2010 . Recital Arias and Songs: Lucja Herrmann (mezzo soprano), Tadeusz Biernacki (piano), Ryszard Tyborowski (guitar)